top of page
Fire Extinguishing System
Smiling Firefighter in Truck
Fire Trucks Leaving Station
Fire Station Interior
Firefighter Gear Lying on Truck
Fire Hoses

LukFire Ochrona Przeciwpożarowa oferuje


 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
  Audyt i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego
  Plany ewakuacji
  Operaty przeciwpożarowe
  Próbne ewakuacje ludzi z budynku
  Uzgodnienia dokumentacji z Rzeczoznawcą PPOŻ
  Projektowanie instalacji przeciwpożarowych
  Doradztwo techniczne
  Dobór i rozmieszczenie urządzeń
  Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP
  Konsultacje z Rzeczoznawcą PPOŻ
  Scenariusze rozwoju pożaru
  Opiniowanie projektów
  Oceny Zagrożenia Wybuchem
  Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

 • Zabezpieczenie eventów i imprez masowych

 •  
bottom of page