Start  /  Oferta PPOŻ

Oferta PPOŻ

 • Kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych
 • Kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego(gaśnice)
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i ich aktualizacje
 • Serwis urządzeń ppoż ( drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP)
 • Szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Oceny zagrożenia wybuchem
 • Stały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie
 • Próbne ewakuacje z budynków
 • Projektowanie i prowadzenie dokumentacji( systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, instalacje tryskaczowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO)
 • Sprzedaż, montaż, rozmieszczanie sprzętu PPOŻ oraz oznakowanie PPOŻ
 • Zabezpieczanie przeciwpożarowe imprez masowych
 • Bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Plany ewakuacji budynków
 • Przygotowanie budynków do opiniowanie ( odbioru) przez Państwową Straż Pożarną)
 • Doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Audyty PPOŻ
 • Ekspertyzy i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
 • Całkowity Outsourcing ppoż.
 • Przeglądy systemu systemów detekcji gazów
 • Zabezpieczanie prac pożarowo niebezpiecznych