Start  /  Oferta BHP

Oferta BHP

  • Szkolenia wstępne i okresowe BHP
  • Kontrole oświetlenia ewakuacyjnego
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedmedycznej
  • Zaopatrzenie w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
  • Oceny ryzyka zawodowego
  • Instrukcje BHP dla stanowisk pracy
  • Roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy
  • Obsługa postępowań powypadkowych
  • Pomoc w realizacji nakazów i zaleceń organów kontroli
  • Sprzedaż montaż rozmieszczanie apteczek i znaków bezpieczeństwa